Cercador

Demanar o canviar l'hora

Programació de visites

Des d'aquí podrà programar visita amb els professional del seu CAP.
Si per qualsevol motiu no podeu assistir a la cita li agraïrem que l'anul·li perquè pugui ser utilitzada per una altra persona.

Recordi que també podrà programar visita tant al taulell del centre com per telèfon.

Les revisions de pediatria hauran de ser concertades en el mateix centre.

Demanar visita

La consulta online consisteix en tenir una visita virtual amb el seu metge de família i/o infermera.
Tant la seva consulta com la resposta del seu professional constaran dins de la seva història clínica.
continuï llegint.

Novetat: Tant vostè com el seu professional poden adjuntar i rebre documents que creguin d'interès. Aquests documents també quedaran enregistrats dins de la seva història clínica.

Consulta online